Zes extra beveiligingscamera’s in binnenstad van Zwolle

Foto: Politie

De afgelopen weken zijn er extra beveiligingscamera’s opgehangen in de binnenstad van Zwolle. In de Dijkstraat, Sassenstraat, Gasthuisplein en Bethlehemskerkplein zal de politie onder meer tijdens uitgaansavonden en grote evenementen ook via camera’s toezicht houden.

De extra camera’s dragen bij aan de veiligheid op straat. Deze week, de week van 25 juni 2018, worden de camera’s in gebruik genomen.

Uitbreiding cameratoezicht

De extra cameralocaties zijn in nauw overleg tussen de politie en de gemeente Zwolle bepaald. Door de uitbreiding van de horecagelegenheden in de omgeving van de Sassenstraat, Gasthuisplein en Bethlehemkerkplein is toezicht in dit deel van de binnenstad ook gewenst.

Bijna alle extra camera’s zijn al opgehangen, alleen de camera aan het Gasthuisplein ontbreekt nog vanwege de bouwwerkzaamheden. Deze camera wordt half juli geïnstalleerd.

In 2017 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om het cameratoezicht met zes camera’s uit te breiden en hiervoor geld beschikbaar gesteld. Met de nieuwe camera’s erbij zijn er nu 24 cameralocaties in de Zwolse binnenstad.

Veiligheid

Gemeente, politie en de horeca werken samen aan een veiliger uitgaansgebied. Het cameratoezicht draagt hier in brede zin aan bij.

De politie kan door middel van cameratoezicht overlast sneller signaleren en inspelen op incidenten. Ook hebben camera’s een preventieve werking en verhogen ze het gevoel van veiligheid in de binnenstad.

Privacy

Met de camera’s worden alleen beelden gemaakt van de publieke ruimte met als doel om de openbare orde te handhaven. De beelden worden door de politie maximaal 28 dagen bewaard.

Een uitzondering op deze regel vormen alle beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en de beelden die door de politie gebruikt worden voor de opsporing en vervolging van de verdachten van een gepleegd strafbaar feit.