Werkzaamheden N337 Wijhe – Zwolle vanaf 20 november

Foto: Provincie Overijssel

ZWOLLE – WIJHE – Overijssel werkt aan de N337 Wijhe-Zwolle. De werkzaamheden beginnen op 20 november 2023 en duren tot eind februari 2024. Er wordt gewerkt aan de parallelweg en aan de hoofdrijbaan.

Parallelweg wordt fietsstraat

De provincie stimuleert het gebruik van de fiets door het aanleggen van goede en veilige infrastructuur voor fietsers, ook buiten de bebouwde kom. Daarom wordt de parallelweg naast de N337 vervangen door een fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop ook ander verkeer is toegestaan. Dat heeft veel voordelen voor de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming. Ook vergroot het de leefbaarheid van de omgeving. De fietsstraat blijft toegankelijk voor al het verkeer, voetgangers, fietsers, (vracht)auto’s en landbouwvoertuigen mogen er dus ook gebruik van maken.

Planning en fasering

De werkzaamheden aan de parallelweg beginnen op 20 november. Het gaat om het wegvak tussen hectometerpaal 20,0 (dijkopgang tegenover het Tichelpad, bij de parkeerplaats aan de dijk) en hectometerpaal 25,7 (kruising Zuthemerweg bij Harculo). Er is gekozen voor deze periode van het jaar omdat er dan minder fietsers en landbouwverkeer van de weg gebruik maken.

De planning en fasering van de werkzaamheden aan de parallelweg zien er als volgt uit:

  1. Herxen – Wijhe: 20 november tot en met 22 december
  2. Windesheim – Herxen: januari-februari 2024
  3. Zuthemerweg – Windesheim: 20 november tot en met 22 december

De planning is afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden.

 Vervanging brug over de Zandwetering, hoofdrijbaan weekend dicht

In het weekend van 8, 9 en 10 december 2023 vervangt de provincie de brug over de Zandwetering op de hoofdrijbaan van de N337, ter hoogte van de spoorwegovergang. De brug is aan het einde van zijn levensduur. De werkzaamheden worden overdag en ‘s nachts (24 uur per dag) uitgevoerd (van vrijdagavond tot maandagochtend). Dat weekend is de hoofdrijbaan van de N337 afgesloten voor alle verkeer. De nachtelijke werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Als het weer of de sloop van de oude brug tegenzit, kunnen deze werkzaamheden nog met een week worden uitgesteld.

Hinder en beperkte bereikbaarheid

De werkzaamheden zorgen voor hinder en beperkte bereikbaarheid. De woningen en percelen langs de parallelweg zijn tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar als gevolg van verkeersomleidingen voor fietsers, automobilisten en landbouwverkeer. In de omgeving worden omleidingsroutes met borden aangegeven.

Landbouwverkeer rijdt tijdens de werkzaamheden waar nodig over de hoofdrijbaan van de N337. Tijdens de werkzaamheden aan de parallelweg geldt daarom op de hoofdrijbaan waar nodig een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Fietsers vanuit de woonkernen Windesheim en Herxen kunnen het beste de omleidingsroute via de Fabrieksweg en Tichelpad richting Zwolle en Wijhe nemen.

Nachtelijke werkzaamheden bij spoorwegovergang

De werkzaamheden aan de parallelweg bij de spoorwegovergang N337 kunnen alleen ’s nachts uitgevoerd worden tijdens treinvrije uren op het spoortraject Zwolle-Deventer. Deze nachtelijke werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.