Water in Stadsgracht Zwolle erg hoog, waterschap verwacht halverwege deze week piek in de waterstand

OVERIJSSEL – In het hele werkgebied zijn medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta aan het werk, ook tijdens de kerst. Peilbeheerders houden de gemalen draaiende en andere medewerkers maken roosters schoon en verwijderen eventuele obstakels, zoals drijvende boomstammen.

Vrijwillige dijkwachters lopen ook vandaag een ronde langs de Vecht, de Sallandse Weteringen en de keringen Kampereiland. “De komende dagen blijft de inzet van dijkwachters nodig, mogelijk is later deze week ook inzet van hen langs de IJssel nodig. Waar we graafschade zien, leggen we een doek van twee meter breed en zandzakken daarop, een zogenoemde ‘dijkenpleister”, aldus Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Zwolse grachten

In Zwolle staat het water ook hoog. Hierover is volgens het waterschap goed en intensief contact met Gemeente Zwolle. “We verwachten halverwege deze week een piek in de waterstand. Mogelijk komt er nog 10 centimeter bij. 26 december verwachten we de hoogste waterstand in de Sallandse Weteringen.” Het water in de Vecht stijgt nog even door, daar verwacht het waterschap de piek op 27 december. Door de hogere waterstanden op de IJssel is het mogelijk dat de nevengeul Reevediep komende dagen vanuit de IJssel gaat meestromen. Dat zou voor het eerst zijn.

IJssel bij Zwolle
IJssel bij Zwolle