Melkmarkt en de Grote Markt Zwolle vanaf 1 mei tussen 12.00 tot 22.00 verboden voor fietsers

ZWOLLE – De binnenstad van Zwolle moet veiliger en aantrekkelijker worden. De gemeente geeft daarom vanaf 1 mei 2022 op de drukste plekken in de stad meer ruimte aan voetgangers. Dat betekent dat de Melkmarkt en de Grote Markt tussen 12.00 – 22.00 alleen toegankelijk is voor voetgangers en niet meer voor fietsers. Om het fietsende publiek te helpen alternatieve routes te vinden, worden borden en fietscoaches ingezet. Via social media en in de huis-aan-huis bladen worden fietsers er ook op geattendeerd.

De gemeente Zwolle werkt voortdurend aan het veilig en aantrekkelijk maken van de binnenstad. Hiervoor waren in 2020 vanwege corona al verschillende maatregelen genomen. Vanwege de positieve ervaringen en effecten zet de gemeente deze nu, in nauw overleg met vertegenwoordigers in de binnenstad om in definitieve maatregelen en wordt verwacht dat op meerdere plekken fietsers straks een andere route moeten kiezen

Maatwerk mogelijk

Voor bezoekers van de binnenstad die sterk afhankelijk zijn van hun fiets (bijvoorbeeld door fysieke beperkingen) is een fietssticker geïntroduceerd, zodat de binnenstad voor hen goed bereikbaar blijft. Ook blijft de binnenstad beperkt toegankelijk voor auto’s, zoals van bewoners of voor de WMO-taxi. De bestuurders van de auto’s zijn dan te gast en houden rekening met de voetgangers en fietsers.

Samen met de stad

Deze nieuwe afspraken zijn in nauw overleg met vertegenwoordigers van de retail, horeca en binnenstadbewoners afgestemd.
Ze passen in het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’ dat eind maart door het college is goedgekeurd en binnenkort aan de raad wordt voorgelegd. Met dit programma, waar meer dan 600 Zwollenaren over meedachten, kijkt de gemeente vooruit. Het doel van deze visie is een toekomstbestendig stadshart; van de historische binnenstad tot de groene singel en de zogenaamde aanloopstraten. Het stadshart krijgt daarin de aankomende jaren een forse impuls. Uitgangspunten zijn: een bereikbare en gastvrije stadshart, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, compact, veilig, groen én toegankelijk voor iedereen.

Nieuwe regels op een rij

Het gaat om verschillende maatregelen die gelden vanaf 1 mei 2022:

– De Melkmarkt en de Grote Markt zijn tussen 12.00 – 22.00 alleen toegankelijk voor voetgangers.

– Fietsen mogen alleen gestald worden in de daarvoor bestemde stallingen. Dit zijn bemande stallingen, bij de fiets-‘nietjes’ en de pop-up stallingen. Verkeerd geparkeerde fietsen zullen worden verplaatst naar de stallingen.