Gemeente Zwolle: Extra maatregelen rond IJsselderby

Archieffoto

ZWOLLE – DEVENTER – Morgen (zondag) staat de voetbalwedstrijd PEC Zwolle – Go Ahead Eagles op het programma. Tijdens deze wedstrijd gelden er een aantal stevige maatregelen om de veiligheid te garanderen van alle supporters in het stadion. De gemeente Zwolle heeft een aantal aanvullende maatregelen genomen rond de wedstrijd. Lees hieronder het persbericht van de gemeente Zwolle:

Morgen staat PEC Zwolle – Go Ahead Eagles op het programma, een wedstrijd waar veel supporters naartoe leven. Tijdens deze wedstrijd gelden er een aantal stevige maatregelen om de veiligheid te garanderen van alle supporters in het stadion. Helaas is dit nodig vanwege het gedrag van een aantal individuen en het feit dat gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. Bijvoorbeeld het afsteken van vuurwerk, het beklimmen van hekken tijdens de wedstrijd en vervelende teksten op spandoeken.

Landelijk is door burgemeesters, betaald voetbalorganisaties en de KNVB afgesproken dat hier stevig en uniform tegen opgetreden wordt. Voetbal moet namelijk gastvrij en veilig voor alle bezoekers zijn. Iedereen moet ongehinderd en met plezier een wedstrijd kunnen bezoeken. Ook in Zwolle werken we volgens deze afspraken en de lokale driehoek en partners in de stad trekken hier samen in op. Hierbij kijken we bij incidenten eerst naar individuele maatregelen en niet naar het collectief, om te voorkomen dat goedwillende supporters hier de dupe van worden. Echter, als blijkt dat het om een grotere groep mensen gaat en er een risico is dat de openbare orde verstoord wordt, dan worden er collectieve maatregelen genomen. Waarbij in het belang van alle aanwezigen in het stadion is afgesproken dat maatregelen zo kort duren als mogelijk en zo lang als nodig. De betreffende personen hebben het dus in eigen hand.

Aanvullend op de maatregelen die al eerder bekend waren is vandaag ook besloten om een voorgenomen ‘Walk to the Stadium’ niet toe te staan. Nadat hierover signalen binnenkwamen is geprobeerd om in contact te komen met de organisatie om te overleggen en afspraken te maken over het verloop, ook gezien de eerdere ervaringen met deze tochten. Dat is helaas niet gelukt en daarom is besloten dat de tocht niet door kan gaan. En om te voorkomen dat groepen voetbalaanhangers zich zondagochtend alsnog gaan ophouden in de binnenstad voorafgaand de wedstrijd, is besloten om het bestaande samenscholingsverbod uit de APV te handhaven. De politie zal hier morgenochtend ook op toezien. Verder kunnen als het noodzakelijk is ook noodbevoegdheden worden ingezet.

Burgemeester Peter Snijders: “Ik vind het bijzonder spijtig dat de maatregelen nodig zijn, want het liefst zie ik dat er zo weinig mogelijk beperkingen zijn bij een wedstrijd. Dit is ook zoals we in Zwolle van sport willen genieten en die geluiden hoor ik ook volop in de stad. Voetbal moet een feest zijn. Dat is het ook het doel van de landelijke afspraken die gemaakt zijn met alle burgemeesters, betaald voetbalclubs en de KNVB.”

Terug naar de essentie, genieten van het spel

De burgemeester vervolgt: “hiervoor moeten we een andere koers gaan varen en teruggaan naar de essentie van het voetbal. Dat we met elkaar op een normale manier en zonder dit soort landelijke maatregelen kunnen genieten van het spel, het samenzijn, de sfeer in het stadion en gezamenlijk juichen voor het team. Dat mag best gepaard gaan met emotie en passie, dat hoort bij het voetbal. Dat maakt ook het voetbal. Maar laten we dat wel doen binnen de grenzen en fatsoensnormen die we met elkaar hebben afgesproken.

Laten we met elkaar werken aan een goed voetbalseizoen waarin de wedstrijden sportief verlopen. Dan komt er ook weer sneller ruimte voor bijvoorbeeld sfeeracties en andere vormen om de club aan te moedigen. Hiervoor staan we samen aan de lat. Spreek elkaar hier ook op aan, daar begint het bij.”