Gevangenisstraffen voor produceren cocaïne in manege Nijeveen

Foto: Politie

NIJEVEEN – Een 65-jarige eigenaar van een manege, waarin vorig jaar een cocaïnelaboratorium werd aangetroffen, is vandaag veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf. 13 mannen uit Colombia, in de leeftijd tussen 21 en 63 jaar, en een 49-jarige man uit Turkije krijgen een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd. De rechtbank vindt bewezen dat ze zich vorig jaar allen hebben beziggehouden met het bewerken en verwerken van een grote hoeveelheid cocaïne op de manege in Nijeveen.

Professioneel cocaïnelaboratorium

De mannen hebben zich schuldig gemaakt aan het bewerken, verwerken en daardoor aanwezig hebben van een grote hoeveelheid cocaïne in een professioneel opgezet en ingericht laboratorium. Het wassen van cocaïne uit dragermateriaal, te weten steenkool, vormt een belangrijke en onmisbare schakel bij de productie en verkoop van cocaïne. Hiermee is de volksgezondheid in gevaar gebracht. Daarnaast gaat de productie en verkoop van verdovende middelen vaak gepaard met ernstige vormen van criminaliteit en gevaar voor schade aan het milieu.

Managehouder

De eigenaar en verhuurder van de manege waarin het cocaïnelaboratorium is aangetroffen had een actieve en onmisbare rol bij de opbouw van het laboratorium en bij de uitvoering daarna. De rechtbank heeft bij de strafoplegging in het bijzonder laten meewegen dat de managehouder zijn boerderij ter beschikking heeft gesteld aan criminelen die een van de buitenwereld afgescheiden ruimte nodig hadden. De Nijevener is volgens de rechtbank op een berekenende manier te werk gegaan en was alleen uit op het makkelijk en zoveel mogelijk verdienen van geld.

De managehouder is vrijgesproken van het witwassen van geldbedragen in de periode van 30 juni tot en met 7 augustus 2020. De rechtbank komt tot de conclusie dat onvoldoende is komen vast te staan dat het door de man ontvangen geld afkomstig was uit misdrijf.

Moeilijke werkomstandigheden

De rechtbank heeft bij de strafmaat van de Turk en Colombianen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de mannen en met de situatie in het laboratorium: het min of meer gedwongen werk, het ontbreken van daglicht en de moeilijke werkomstandigheden waarbij sommigen brandwonden hebben opgelopen. Hierdoor valt hun straf lager uit dan de 48 maanden cel die de officier van justitie had geëist. De ernstige gezondheidsproblemen van de manegehouder leiden ertoe dat ook hij een lagere straf krijgt dan de geëiste 48 maanden.