Weg tussen Markelo en Holten 3 weken afgesloten voor werkzaamheden

Foto: Rijkwaterstaat

Markelo – Holten – In het kader van de uitbreiding van de A1 Apeldoorn-Azelo wordt ook de aansluiting met de Markeloseweg (afrit 27) aangepakt. Op de plaats van de toe-en afritten komt een rotonde. Hiermee ontstaat een veilige en toekomstbestendige situatie.

Daarnaast wordt het gedeelte tussen de rotondes, over beide viaducten dus, ook voorzien van een nieuw wegdek.

Deze werkzaamheden zullen in 3 weken tijd worden uitgevoerd. Hiertoe is het noodzakelijk om zowel de Markeloseweg als de toe-en afritten van en naar de A1 tijdelijk af te sluiten. Deze tijdelijke afsluiting geldt ook voor de ventweg tussen de Roudaalterweg en de Langstraat.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 23 september tot en met 13 oktober. Dit zijn de weken 39, 40 en 41. Rijkswaterstaat realiseert zich dat dit voor zowel de weggebruiker als de omgeving hinder veroorzaakt. De keerzijde van deze werkwijze is dat na deze 3 weken de aansluiting van de Markeloseweg met de A1 helemaal gereed is. Hierboven is een afbeelding van de nieuwe situatie te zien met de rotondes.

Met de nood-en hulpdiensten is de afspraak gemaakt dat zij te allen tijde door kunnen rijden. Zowel van en naar de A1 als over de Markeloseweg. Er wordt een omleidingsroute ingesteld en aangegeven met borden. De aansluitingen 26 (Lochem) en 28 (Rijssen) blijven in deze periode gewoon bereikbaar.