Weersvoorspellingen onzeker, waterschap blijft alert

De Vecht bij Hardenberg eerder deze week (Foto: Gert Stegeman)

OVERIJSSEL – De waterstanden in het beheergebied van waterschap Vechtstromen zijn verder aan het dalen. Dit geldt voor zowel Regge, Dinkel, Vecht als Drents Kanalensysteem. Wel zijn de weersvoorspellingen erg onzeker en staan de grondwaterpeilen onveranderd hoog. Mocht er weer veel regen gaan vallen, dan kunnen de waterpeilen op korte termijn opnieuw gaan stijgen. Het waterschap blijft daarom alert en opgeschaald.

Taluds, dijken en oevers kunnen instabiel worden door de langdurige blootstelling aan water. Het waterschap verzoekt dan ook om enkel gebruik te maken van verharde wegen en paden. Op bepaalde wegen en paden kan modder en drijfhout liggen.

De Vecht

Momenteel heeft de Vecht bij De Haandrik een afvoer van circa 160 m3/s. Volgens de huidige modelverwachting zal de afvoer dalen, maar het waterpeil blijft wel relatief hoog. Ook kan er door eventuele neerslag nog een stijging komen.

De Dinkel

Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 9 m3/s. Volgens de huidige modelverwachting zal de afvoer gelijk blijven. “De onzekerheid in de neerslagverwachting is echter groot, dus we houden de situatie goed in de gaten”, aldus het waterschap.

De Regge

De waterstanden in de Regge zijn momenteel sterk gedaald. Ook hier is de neerslagverwachting onzeker en houdt het waterschap de situatie nauwlettend in de gaten.

Drentse kanalensysteem

Via het Afwateringskanaal wordt momenteel circa 30 m3/s afgevoerd. De waterstanden zijn de afgelopen uren gedaald. Op dit moment zijn er geen problemen met de waterstanden in het kanalensysteem.