Waterschap: ‘Het water staat hoog en stijgt verder, we proberen ernstige wateroverlast te voorkomen’

Hoogwater in grachten van Zwolle

ZWOLLE – Het water staat hoog, zoals op veel plekken te zien is. De komende dagen zal het water nog verder stijgen. Hierdoor ontstaat ook her en der wateroverlast, zoals bijvoorbeeld ondergelopen weilanden, fietspaden en wegen. Maar ook in kelders en schuren.

Medewerkers van het waterschap zijn dag en nacht aan het werk om ernstige wateroverlast te voorkomen. “Wij begrijpen goed dat mensen zich zorgen maken. Helaas kunnen we niet alle overlast voorkomen, simpelweg omdat er veel meer neerslag valt dan het watersysteem en de bodem aankan”, aldus Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Medewerkers van het waterschap zijn dag en nacht in touw, de gemalen draaien op volle toeren en vrijwillige dijkinspecteurs lopen langs de Vecht, IJssel en Kampereilanden. Op diverse plekken waar schades worden ontdekt worden maatregelen getroffen, zoals het leggen van zandzakken of het bekisten van zandmeevoerende wellen.

“De komende dagen blijft er meer neerslag vallen dan we kunnen afvoeren”, zegt het waterschap. Dit is goed zichtbaar op verschillende plaatsen, zoals bijvoorbeeld rondom de grachten van Zwolle, op sommige fietspaden en wegen in diverse plaatsen, maar ook in weilanden, tuinen of kelders. Het waterschap is zeker nog tot na de kerstdagen bezig om het vele water zo snel mogelijk uit volle watersysteem af te voeren. Want ook bij andere waterschappen zit het watersysteem vol.