Verbreding A1 Apeldoorn Azelo versneld van start

Foto ter illustratie: Rijkswaterstaat

Deventer – Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geeft op 13 maart 2019, samen met de gedeputeerden Conny Bieze van Gelderland, Bert Boerman van Overijssel en bestuurder Jos Penninx van de Cleantechregio, het startsein voor de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo. Heijmans start met de werkzaamheden tussen Twello en Deventer en tussen Deventer-Oost en Rijssen.

Uitvoering 2de fase vier jaar eerder

De verbreding van A1 Apeldoorn-Azelo wordt in fasen uitgevoerd. De minister heeft mooi nieuws voor de regio: ‘De A1 Oost is economisch gezien een belangrijke weg, voor zowel de regio als voor de rest van het land. Ik ben dan ook blij dat ik kan melden dat we de tweede fase van de uitbreiding van de A1 met vier jaar gaan versnellen. We gaan al in 2020 aan de slag met deze weg tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en Azelo in plaats van in 2024, zoals was gepland. Dat betekent minder lang overlast voor omwonenden en automobilisten en veel sneller, veel betere doorstroming op de A1’.

Goed voor economie en werkgelegenheid

Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in de provincie Overijssel: “Ik ben blij met de versnelling van de capaciteitsuitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Twente die de minister nu in gang zet. Dat levert een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid van Oost-Nederland en stimuleert de economie en werkgelegenheid in beide provincies. Maar naast meer asfalt kijken we ook nadrukkelijk naar een goede inrichting van het gebied rond de A1, met onder andere geluidwerende maatregelen, betere fietsverbindingen, nieuwe natuur, faunapassages en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.”

Extra rijstroken

Samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantechregio investeert de Rijksoverheid ruim 400 miljoen euro in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2×4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2×3 rijstroken.

De weggedeelten ter hoogte van Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo worden in de planning naar voren gehaald en al in 2020 en 2021 uitgevoerd. Bouwbedrijf Heijmans gaat de werkzaamheden voor al deze trajecten uitvoeren. Daarnaast wordt het gedeelte tussen Apeldoorn en Twello ook eerder uitgevoerd, namelijk tussen 2021 en 2025. Hiervoor wordt in de begroting van het ministerie van IenW 60 miljoen euro naar voren geschoven.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost.

Voor meer informatie: www.rws.nl/uitbreidingA1Oost.