Salland-Twentetunnel in Nijverdal gaat twee nachten dicht

Foto: Rijkswaterstaat

Nijverdal – Rijkswaterstaat voert ten behoeve van de functionaliteit en veiligheid regelmatig onderhoud uit aan de Salland-Twentetunnel (autoweg N35). Onderdeel hiervan zijn reguliere systeemtesten. Op 14 en 15 juni 2019 vindt dit onderhoud weer plaats.

De tunnelbuizen Zwolle–Almelo en Almelo–Zwolle worden dan tegelijk afgesloten voor al het verkeer. Er worden korte omleidingen ingesteld. Rijkswaterstaat verwacht hierbij beperkte hinder.

Systeemtesten Salland-Twentetunnel (N35)

De testen vinden plaats op zowel vrijdagavond 14 juni als zaterdagavond 15 juni 2019 vanaf 19.00 tot uiterlijk 07.00 uur de volgende ochtend. Tijdens deze werkzaamheden zijn de tunnelbuizen gesloten voor al het wegverkeer en gelden er omleidingen.

Omleidingsroutes weggebruikers

Het doorgaande verkeer wordt lokaal omgeleid via omleidingsroute U10 vanuit Zwolle en U11 vanuit Almelo. De omleidingsroutes worden aangegeven met informatieborden langs de weg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt (5 tot 10 minuten).