NVWA neemt 44 vogels in beslag in Twente

Foto: NVWA

OVERIJSSEL – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 1 maart 44 vogels in beslag genomen in Twente. Dat gebeurde tijdens controles bij houders van inheemse vogels. Die zijn uitgevoerd door de NVWA, politie, provincie Overijssel, gemeente Twenterand en jachtopzichters. Bij de controles zijn ook verschillende vangmiddelen aangetroffen.

Vogels die van nature voorkomen in de Europese Unie zijn beschermd. Het is niet toegestaan ze in het wild te vangen. Houders moeten daarom kunnen aantonen dat hun vogels zijn gekweekt. De vogels moeten o.a. een passende en naadloos gesloten pootring hebben, waaruit blijkt waar de vogel is gekweekt.

De handhavingspartners hebben 4 adressen meerdere volières gecontroleerd. Op 3 plekken bleken in totaal 44 vogels aanwezig die mogelijk in het wild zijn gevangen. Het gaat om putters, sijzen, barmsijzen, goudvinken, een geelgors en vinken. De verplichte pootring ontbrak of er was met die pootring gerommeld. Bij 2 houders werden bovendien illegale vangmiddelen als lijmstokken en klepkooitjes aangetroffen. De NVWA heeft de vogels en de vangmiddelen in beslag genomen. Tegen de houders wordt proces-verbaal opgemaakt.

Risico illegale handel

Er is een levendige handel in vogels. Helaas ook voor een deel illegale handel. Het kan dan gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn gevangen. Door de manier waarop ze worden gevangen en vervoerd sterven veel vogels. Eenmaal in gevangenschap vliegen sommigen zich dood tegen het gaas in een volière waarin ze worden gehouden of komen om door honger omdat ze niet het voedsel krijgen dat ze gewend zijn.

Illegale handel in vogels is een gevaar voor de biodiversiteit en brengt vaak dierenkwelling met zich mee. Daarom pakt de overheid deze illegale handel aan.