N36 tussen Witte Paal en Mariënberg ’s nachts bijna twee weken dicht

FOTO TER ILLUSTRATIE

HARDENBERG – N36 – Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit in en langs de bermen van de autoweg N36 in Hardenberg, tussen rotonde de Witte Paal en Mariënberg. Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen opnieuw ingericht.

De werkzaamheden vinden plaats in de avonden en nachten van maandag 14 februari tot en met uiterlijk zaterdag 26 februari 2022 tussen 19.00 en 05.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de N36 in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Er zijn omleidingen en het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 10 minuten.

Verkeersveiligheid vergroten

Voor de veiligheid van de weggebruikers worden de bermen opnieuw ingericht. Bomen en andere obstakels, die binnen de obstakelvrije zone naast de autoweg gevaar kunnen opleveren, worden verwijderd. Waar dit niet mogelijk is, plaatsen we een vangrail.

Afsluiting en omleiding

Het verkeer wordt omgeleid via de N341, N343 en de N34. Omleidingsroutes staan aangegeven met borden langs de weg.

Herplanting

Rijkswaterstaat registreert tijdens de werkzaamheden zorgvuldig het groen waarvoor een compensatieplicht geldt. In de loop van 2022 vindt, in overleg met gemeente Hardenberg, herplanting plaats.

Hinder

De werkzaamheden kunnen leiden tot geluidshinder in de directe omgeving. De aannemer doet zijn uiterste best om hinder tot een minimum te beperken.