N337 bij Den Nul en Olst krijgt nieuwe inrichting

OLST – DEN NUL – De provinciale weg N337 krijgt bij Den Nul en Olst een nieuwe inrichting. In Den Nul komt aan de oostelijke kant van de N337 een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Verder wordt de weg tussen Den Nul en Olst voorzien van nieuw asfalt. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de weg toekomstbestendiger, veiliger en leefbaarder wordt.

Gemeente, inwoners en belanghebbende organisaties konden de afgelopen maanden meedenken over de nieuwe weginrichting. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2023. Gelijktijdig worden ook werkzaamheden van de gemeente Olst-Wijhe en het waterschap Drents Overijsselse Delta uitgevoerd.

Herinrichting Den Nul

De belangrijkste maatregelen bij de dorpskern Den Nul zijn:

  • Er komt een veilige fietsroute zodat fietsers richting Deventer niet meer twee keer over hoeven te steken;
  • Een smallere rijbaan en een haag dragen bij de rijsnelheid te verlagen;
  • De dorpskern wordt groener en daardoor leefbaarder en klimaatbestendig;
  • Aan de westkant van de Rijksstraatweg komen minder parkeerplaatsen;
  • Bomen worden vervangen of verplant omdat ze nu in krappe plantvakken staan en een matige gezondheid hebben.

Aanpassingen Olst

In de dorpskern van Olst worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • De oversteek bij de Veerweg voor fietsers en voetgangers krijgt een middeneiland en er komt voor voetgangers een trap naar de Benedendijk;
  • Er wordt een beigebruine middenstrook aangebracht om de bebouwde kom duidelijker te maken;
  • De parkeerplaats bij de Rijksstraatweg en Veerweg wordt opnieuw ingedeeld waardoor er meer parkeerplaatsen komen;
  • Drie parkeervakken langs de Rijksstraatweg (bij ’t Pannekoekhuis) vervallen.
  • Er komt een rotonde op de aansluiting Rijksstraatweg – De Meente volgens een bestaand en vastgesteld ontwerp uit 2017.

Nieuw asfalt

De N337 tussen Den Nul en Olst krijgt in 2023 nieuw asfalt. In 2024 wordt het asfalt vervangen op de hoofdrijbaan van de spoorwegovergang bij Herxen tot aan Zwolle en van de parallelweg van de Bremmelerstraat tot aan de Jan van Arkelweg (ten zuiden van Zwolle).

Planning

In het voorjaar van 2023 begint de provincie met de aanleg van de rotonde De Meente. Aansluitend volgt de uitvoering van de maatregelen in Den Nul en Olst en de tussenliggende weg.

Zo gaat het noorden bij het dorp Den Nul eruit zien
Zo gaat het zuiden bij het dorp Den Nul eruit zien
Zo gaat de entree bij het dorp Olst eruit zien