Janny Knol nieuwe korpschef van de politie, ze begon haar loopbaan in Deventer

Foto: Politie

LANDELIJK – Janny Knol wordt de nieuwe korpschef van de politie. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met haar benoeming, die ingaat per 1 maart 2024. Knol is de opvolger van Henk van Essen, de huidige korpschef.

‘Als politie leveren we prachtige prestaties, in een roerige tijd waarin de druk op de organisatie gigantisch is. We pakken criminaliteit aan, bewaken de openbare orde en staan dichtbij burgers. Maar de samenleving verandert en daarom moeten we ons voortdurend oriënteren op hoe we ons werk doen. We willen ontwikkelen, innoveren en voorbereid zijn op de toekomst. Als korpschef lever ik daaraan graag een bijdrage, aldus Knol. ‘Ik zet deze stap vanuit mijn blauwe hart.’

De nieuwe korpschef benadrukt het belang van een goede samenwerking binnen de politie en daarbuiten. ‘Met burgemeesters en Openbaar Ministerie, tussen de regionale en landelijke eenheden onderling, maar zeer zeker ook samenwerken over onze eigen organisatiegrenzen heen. Als we de krachten goed bundelen, staan we sterker. We kunnen, willen en doen het niet alleen. Ik wil een korpschef zijn die vooral richting en ruimte geeft aan het vakmanschap van de collega’s in de operatie en in de ondersteuning. Ik heb groot vertrouwen in de collega’s en zij moeten zich gesterkt voelen om de juiste dingen te doen.’

Knol wil verder bouwen aan een politie die veiligheid vergroot, vertrouwen wekt en verbinding maakt. ‘Het vertrouwen in de politie is hoog en dat hebben we nodig om ons werk goed te kunnen doen. Dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend, daar werken we elke dag aan. Het is noodzakelijk dat wij een politie van en voor iedereen zijn. Maar ook een nabije politie die haar blik naar buiten richt, die zichtbaar en aanspreekbaar is. Zowel op straat als online.’

Veel ervaring

‘Met Janny Knol krijgen we een korpschef die de werkvloer van de politie goed kent en daarnaast veel ervaring heeft’, reageert minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat zij sturing kan geven aan de grote opgaven van de komende jaren en de ingezette strategie van de politie kan realiseren.’

Vakvrouw

Volgens de huidige korpschef, Henk van Essen, krijgt de politie in de persoon van Janny Knol een zeer ervaren en betrokken vakvrouw als korpschef, die haar sporen in de politieorganisatie heeft verdiend. ‘Iemand die moeiteloos verschillende mensen en perspectieven aan elkaar verbindt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het korps met haar het hoofd kan bieden aan de grote uitdagingen van de komende jaren, zoals de digitale transformatie en capaciteitsproblematiek.’

Brede kijk

Ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) reageert verheugd op de benoeming van Knol. ‘Allereerst spreken wij onze waardering uit voor het feit dat Janny deze zware functie op zich wil nemen’, zegt voorzitter Loes Thissen. ‘Ze heeft een mooie, brede kijk op de politie en wil aan de hand van goede gesprekken verbeteringen in de organisatie doorvoeren. Net als de COR wil de nieuwe korpschef gas geven op thema’s als het versterken van het operationeel leiderschap en het beheersen van het capaciteitstekort. Wat ons verder erg aanspreekt, is het beroep dat zij doet op de verantwoordelijkheid die elke collega heeft als medewerker van de politie. We kijken uit naar een goede samenwerking.’

Loopbaan

Janny Knol (1969) begon in 1991 als agent bij de gemeentepolitie Deventer. Ze werkte jarenlang als teamchef ‘in het blauw’, was waarnemend directeur Opsporing en sectorhoofd. Ook was zij hoofd operatiën en plaatsvervangend politiechef in de Eenheid Noord-Nederland. Sinds februari 2022 is Knol politiechef van de Eenheid Oost-Nederland. Per 1 maart 2024 start zij als korpschef van de politie.