Is een communicatieopleiding vereist voor hulpdienstvacatures?

ADVERTORIAL – Gaat je belangstelling uit naar een baan bij de hulpdiensten? Dan is het goed om je vooraf af te vragen welke opleiding(en) je hiervoor nodig hebt. Wellicht denk je daarbij niet in eerste instantie aan een communicatieopleiding. Toch kan het jou als sollicitant extra voordeel bieden, wanneer je naast de specifieke vaktechnische opleiding op het gebied van hulpverlening ook een diploma kunt laten zien waaruit blijkt dat je veel verstand hebt van communiceren.

Het belang van communicatie

Communicatie gaat over het overbrengen van boodschappen. Een gesprek voeren met iemand is een vorm van communiceren, maar ook schrijven, zowel in de vorm van een brief aan iemand als via een artikel in een krant, is hier een voorbeeld van. Adverteren is dus ook een vorm van communiceren en hetzelfde geldt voor het online profileren van een organisatie. Dat laatste is uiteraard ook voor politie, brandweer en ambulancediensten van belang. Bij de veiligheidsregio’s in ons land werken immers ook perswoordvoerders en specialisten die zich bezighouden met de berichtgeving online. Wanneer je een online marketingopleiding heb gevolgd, ben je goed in staat om de meldingen van de hulpverleners te vertalen naar een correcte boodschap voor het publiek.

Kies de juiste richting

Binnen het taakveld communicatie heb je als student veel verschillende mogelijkheden. In het bovenstaande voorbeeld ging het specifiek om online marketing, maar daar heb je natuurlijk niet zo veel aan wanneer je zelf wilt gaan werken als hulpverlener. Een hulpverlener moet echter wel heel goed in staat zijn om te communiceren. Het is dan ook geen vreemde gedachte om communicatieopleidingen in het algemeen te koppelen aan deze sector. Immers, je geeft er blijk van te beschikken over bepaalde vaardigheden die je goed van pas zullen komen bij het uitoefenen van je taken.

Communicatie van levensbelang

In de wereld van de hulpverlening heeft men veelal een heel eigen visie op communicatie. Vaak wordt ook gewerkt met specifieke communicatiemiddelen die voor derden doorgaans niet beschikbaar zijn. Logisch, want communicatie is binnen de hulpverleningssector al snel van levensbelang. Een vooraanstaande organisatie als Ambulancezorg Nederland heeft dan ook niet voor niets een apart hoofdstuk op de eigen website aan communicatie gewijd.

De perfecte combinatie

Ben je dienstverlenend ingesteld en voel je jezelf als een vis in het water bij de dynamische wereld van de hulpdiensten? Dan is een communicatieopleiding met daarnaast een specifieke training betreffende de hulpverlening de perfecte combinatie.