ILT keurt opnieuw een vijfde van F2-vuurwerk af

Foto: ILT

LANDELIJK – Ook dit jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een vijfde (20,5%) van het geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd. De importeurs moeten de afgekeurde artikelen van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Daarnaast is 25,5% van het vuurwerk van onvoldoende kwaliteit.

De inspectie gaat de importeurs een waarschuwingsbrief sturen. Zij moeten dit vuurwerk aanpassen. Tijdens de jaarlijkse tests van F2-consumentenvuurwerk kijkt de ILT gericht naar de meest risicovolle producten.

Verantwoordelijkheid vuurwerksector

Fabrikanten/importeurs zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilig vuurwerk. Op regelmatige basis spreekt de ILT met de sector en de branchevereniging BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland). De inspectie constateert dat de vuurwerkbranche maatregelen heeft genomen ter verbetering van de veiligheid. Zo zijn op initiatief van de branche bijvoorbeeld de afmetingen van vuurwerkartikelen in Nederland aangepast, waardoor ze niet omvallen. Belangrijk hierbij is uiteraard wel dat het vuurwerk stabiel wordt neergezet. Daarnaast lijkt vuurwerk dat machinaal gevuld is, vaker te voldoen aan de wettelijke eisen. Deze producten hebben een meer eenduidige samenstelling en zijn consistenter van kwaliteit.

Afgekeurd vuurwerk

Dit jaar onderzocht de ILT samengesteld vuurwerk (compounds), batterijen enkelschotbuizen, combinaties en batterijen Romeinse kaarsen op bijvoorbeeld etikettering en slecht functioneren. In totaal zijn 171 artikelen onderzocht. Redenen voor afkeur (20,5%) waren met name brandende delen buiten de veiligheidscirkel van 8 meter en lager dan 3 meter hoogte. Ook een geluidsdruk van meer dan 120 decibel en een burst onder de 8 meter hoogte waren redenen voor afkeur. Tot slot was er ook sprake van ‘weigeraars’ of explosies. Dit zijn meestal geen los van elkaar staande redenen voor afkeur, maar een combinatie ervan. Een te lage burst zorgt bijvoorbeeld vaak voor een geluidsdrukoverschrijding en brandende delen.

Samengesteld vuurwerk (compounds)

Hoewel dit jaar geen sprake was van omvallend vuurwerk, constateert de ILT relatief veel tekortkomingen in het samengestelde vuurwerk (compound). Een compound bestaat uit meerdere vuurwerkonderdelen met verschillende effecten. Een compound is op zich stabiel maar als ze 125, 200 of meer schoten afvuren, kan er relatief veel misgaan. Tijdens het testen van de compounds was er vaak sprake van blindgangers, brandende delen buiten de veiligheidscirkel en een te hoog geluidsniveau.

Aanpassingen aan F2-vuurwerk

Bij het geteste F2-vuurwerk van onvoldoende kwaliteit (25,5%) stuitte de ILT op vuurwerk dat na functioneren nog nabrandde of vuurwerk waarbij incidenteel tekortkomingen werden geconstateerd. De afwijkingen leidden niet tot het afkeuren van het vuurwerk, maar de ILT verplicht de importeurs om deze aan te passen zodat het vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen.

Toezicht Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De ILT houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk op grond van de Europese Pyro-richtlijn, de Ract en het Vuurwerkbesluit. Het doel van dit toezicht is het bevorderen van de veiligheid voor de consument. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht. De inspectie controleert het hele jaar door. Naast inspecties op de productveiligheid van vuurwerk, voert ILT ook controles uit op classificatie, transport en het voorhanden hebben van vuurwerk. En op naleving van de meldingsplicht voor invoer, uitvoer en het ter beschikking stellen van vuurwerk.

Ieder jaar inspecteert de ILT F2-consumentenvuurwerk waarbij zij gericht kijkt naar de meest risicovolle producten. F2-vuurwerk mag alleen worden verkocht aan consumenten en worden gekocht en vervoerd door consumenten tijdens de officiële verkoopdagen. In 2023 zijn dat donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Omdat 31 december op een zondag valt, geldt dit niet als verkoopdag.