Grote vangst met vangkooien en klemmen in buitengebied van Wierden

Foto: Provincie Overijssel

WIERDEN – In samenwerking met politie Nijverdal hebben BOA’S van de provincie Overijssel in het buitengebied van Wierden een grote vangst met vangkooien en klemmen gedaan. De vangst is de tweede in korte tijd. Op 30 juni werd ook een grote partij klemmen en kooien in beslag genomen.

Politie Nijverdal schakelde, na de vondst van een vangkooi, een Boa Wet natuurbescherming van provincie Overijssel in. Die trof samen met een collega BOA vervolgens in het bosperceel twee vangkooien aan die voorzien waren van lokaas. Vervolgens is op het erf van de eigenaar van het bosgebied een grote hoeveelheid vangkooien en klemmen aangetroffen. Ter plaatse is door de BOA’S en de Politie Nijverdal onderzoek verricht.

Op de klemmen en in de vangkooien zijn vangsten en sporen van vangsten gevonden. Al het materiaal is in beslag genomen. Tegen de eigenaar wordt Proces-Verbaal opgemaakt. In de groene handhaving wordt steeds vaker de samenwerking opgezocht. Die bestaat uit de Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Wet natuurbescherming van de provincie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de groene BOA’s en de politie. De verschillende expertises zorgen voor daadkracht en resultaat.