Eerste schatting verzekeraars: minimaal 15 miljoen euro schade aan woningen en auto’s tijdens jaarwisseling

Foto: Rhody Lokate | 112 Overijssel

Landelijk – Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade tijdens de jaarwisseling voor particulieren aan woningen en auto’s zal uitkomen op ongeveer 15 miljoen euro. Het bedrag zal naar verwachting nog verder oplopen door branden bij zakelijke opstal. Daarvan is de schade-omvang op dit moment nog niet bekend.

“Er zijn tijdens de jaarwisseling helaas ook een aantal grote branden geweest, bijvoorbeeld een bedrijfsbrand in Zoetermeer, een molen in Bovenkarspel en een oud schoolpand in IJsselstein”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Het is echter nog te vroeg om van dit soort branden een raming van de schade te geven.” Ook letsel door vuurwerk is niet meegenomen in de schatting. Hulpverleners van Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp bij brand verlenen, zagen deze jaarwisseling iets meer vuurwerk gerelateerde branden dan tijdens de jaarwisseling van 2018/2019.

Gemiddelde jaarwisseling

Volgens Weurding is er sprake van een gemiddelde jaarwisseling. “We hebben geen indicaties dat er bijzonder meer schade is dan gebruikelijk, maar wij beperken ons natuurlijk tot materiele schade. Ik betreur het dat er ook deze jaarwisseling weer veel gewonden zijn gevallen. Ik blijf het ook zorgwerkend vinden dat het aantal incidenten jegens hulpverleners weer is toegenomen.”

Illegaal vuurwerk

Verzekeraars weten uit ervaring dat de meeste schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme. “Dat heeft weinig met particulier vuurwerk te maken”, aldus Weurding. Of er een verbod moet komen op particulier vuurwerk vindt het Verbond van Verzekeraars dan ook een politiek besluit. “Wij willen dat Oud en Nieuw weer een veilig feest wordt,” stelt Weurding. “We moeten opnieuw kijken wat we eigenlijk nog veilig vuurwerk vinden en het aanpakken van illegaal vuurwerk moet topprioriteit blijven”.

De schatting beperkt zich tot particuliere schade aan verzekerde woningen en auto’s. Het is niet mogelijk om op regionaal niveau, zoals per gemeente of provincie, een schatting te doen.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)