Criminaliteit blijft dalen in Oost-Nederland

Het aantal misdrijven in de politie-eenheid Oost-Nederland blijft dalen; dit blijkt uit de cijfers over het eerste halve jaar van 2015. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 daalde het aantal misdrijven met 9 procent en bleef het aantal aanhoudingen nagenoeg stabiel.

De daling is terug te zien in het aantal woninginbraken (-20 procent), overvallen en –in mindere mate- straatroven.

Deze misdrijven hebben grote impact op burgers en om die reden heeft de bestrijding daarvan de hoogste prioriteit. Daarom vindt ook dit jaar weer het Donkere Dagenoffensief plaats.

Lokaal zal de politie –vaak in samenwerking met burgers en gemeenten- gericht surveilleren of goede burgerinitatieven ondersteunen. Daarbij kan worden gedacht aan de WhatsApp-groepen in tal van wijken en het initiatief www.1dagniet.nl.

Uit de cijfers komt verder een aantal andere zaken naar voren:

  • Het aantal misdrijven per 1000 inwoners is ook gedaald en ligt net onder de 22.
  • Het algemene ophelderingspercentage is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen naar 28%.
  • Geweld laat ook een daling zien (- 7%).

Reactietijden

Ten opzichte van het eerste half jaar van 2014 zijn de reactietijden de eerste zes maanden van dit jaar licht gestegen: in 88 procent van de binnengekomen spoedeisende meldingen, was de politie binnen 15 minuten aanwezig (vorig jaar was dat nog 87 procent).

Overigens lijkt het er op dat het percentage de laatste maanden weer daalt; de politie onderzoekt de oorzaak en zal daarop maatregelen nemen.

Resultaten eenheid
Oost-Nederland
2014
jan t/m jun
2014
jul t/m dec
2015
jan t/m jul
Alle misdrijven

77.240

72.846

69.107

Afgehandelde verdachten

22.705

17.221

22.430

High Impact Criminaliteit totaal

12.474

12.274

10.940

HIC Diefstal/inbraak woning

5.453

5.442

4.365

Diefstal/inbraak woning voltooid

3.901

3.941

3.108

Diefstal/inbraak woning pogingen

1.552

1.501

1.257

HIC Straatroof

143

159

141

HIC Overval

83

87

74

Ophelderingspercentage overvallen

64%

41%

56%

Geweld (HIC)

6.795

6.586

6.360

Aantasting openbare orde

330

374

331

Bedreiging

2.548

2.464

2.373

Brand/ontploffing

500

385

392

Diefstal van brom-, snor-, fietsen

11.141

11.075

9.403

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

5.423

4.859

4.798

Diefstal van motorvoertuigen

1.132

1.123

1.106

Diefstal af/uit/van overige voertuigen

1.393

1.450

1.213

Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

2.774

2.283

2.185

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis

1.865

1.682

1.714

Drugshandel

926

821

889

Huisvredebreuk

184

162

143

Mishandeling

3.908

3.822

3.699

Openlijk geweld (persoon)

339

300

288

Vernieling cq. zaakbeschadiging

10.100

7.954

8.726

Wapenhandel

364

401

371

Winkeldiefstal

3.138

3.190

2.884

Zakkenrollerij

1.594

1.380

1.267

Zedenmisdrijf

649

667

630

Totaal

77.240

72.846

69.107

(Bron: Politie.nl)