Bijna jaar lang verkeershinder verwacht door verbreding A1 tussen Apeldoorn en Twello

Foto ter illustratie: Rijkswaterstaat

DEVENTER – Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello. Vanaf vrijdag 1 september 2023 tot en met vrijdag 9 augustus 2024 vinden werkzaamheden plaats tussen de verzorgingsplaatsen De Paal en Vundelaar en aansluiting Twello.

Houd in beide richtingen rekening met versmalde en verlegde rijstroken en een snelheidsbeperking van 90 km/h.

Werkzaamheden A1 verzorgingsplaatsen De Paal en Vundelaar en aansluiting Twello

Het verkeer in de richting van Deventer rijdt vanaf vrijdag 1 september over 3 versmalde en verlegde rijstroken tussen verzorgingsplaats De Paal en aansluiting Twello. Tevens wordt de aanwezige weefstrook vervangen door 2 afzonderlijke in- en uitvoegstroken.

Vanaf vrijdag 8 september 2023 rijdt ook het verkeer richting Apeldoorn over 3 versmalde en verlegde rijstroken tussen aansluiting Twello en verzorgingsplaats Vundelaar. Het verkeer ondervindt tot en met vrijdag 9 augustus 2024 hinder van deze aanpassingen. Tijdens deze werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km/h.

Advies aan weggebruikers

 

 

Houd rekening met ernstige hinder

 

De verbreding van de A1 tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en aansluiting Twello vindt plaats in de periode 2023-2025. Tijdens deze werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met:

  • De hiermee gepaard gaande hinder.
  • Zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten.
  • Bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km/h. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk 1 rijstrook beschikbaar is voor het verkeer.

 

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend (vracht)verkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland.

Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van deze gebieden en van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost. Het gedeelte tussen aansluiting Twello en knooppunt Azelo is al eerder verbreed.

Tussen Apeldoorn en Twello vinden tot april 2025 werkzaamheden plaats op verschillende locaties met bijbehorende versmalde en verlegde rijstroken tot gevolg.