Aantal inbraken neemt weer toe, maar nog steeds minder dan voor corona

FOTO TER ILLUSTRATIE (politie)

LANDELIJK – Het aantal inbraken neemt weer toe. De verwachting is dat er dit jaar rond de 24.500 woninginbraken worden gepleegd. Dit is meer dan vorig jaar. Ten opzichte van de periode voor de coronapandemie ligt het aantal inbraken wel een stuk lager. Zo werden in 2019 bijna 40.000 woninginbraken geregistreerd.

‘In de periode van corona zagen we een sterke afname van het aantal woninginbraken’, licht Landelijk Projectleider Woninginbraken Sybren van der Velden – Walda toe. ‘Het is aannemelijk dat die daling is veroorzaakt door de coronamaatregelen. Mensen waren veel meer thuis door onder meer thuiswerken en de avondklok. Dat heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat woninginbrekers minder toesloegen.’

Vergelijking met 2019

Na het opheffen van de maatregelen nam de politie direct een sterke stijging waar van het aantal woninginbraken in vergelijking met 2021. ‘Als we 2022 met 2021 vergelijken is sprake van een stijging van 3 procent,’ zegt Van der Velden – Walda. ‘We vergelijken de cijfers van 2022 liever met die van 2019 om een juiste vergelijking te maken. In dat jaar speelden de coronamaatregelen nog niet. Opvallend is dat de aantallen tot op heden onder het niveau van voor corona blijven. In vergelijking met 2019 is het aantal geregistreerde 2022 op woninginbraken gedaald met 36 procent. In absolute aantallen betekent dat we eind 2019 39.365 woninginbraken registreerden. Dit jaar komen we naar verwachting uit op een aantal van rond de 24.500.’

Let op tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen is er altijd een piek. Op Eerste en Tweede Kerstdag en rond de jaarwisseling worden twee tot drie keer zoveel woninginbraken gepleegd dan op een gemiddelde dag in het jaar. De reden is dat mensen dan vaker van huis zijn. Ook dit jaar is de verwachting dat woninginbrekers dit gegeven gebruiken om toe te slaan.

Preventie

‘Het is belangrijk om preventieve maatregelen te nemen,’ zegt Van der Velden – Walda. ‘Veiligheid begint bij jezelf. Je kan veel doen om een woninginbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld door goede sloten te installeren. De kans op een inbraak neemt bij woningen met goede sloten met de helft af. Ga je weg? Sluit je ramen, laat een duurzaam LED-lichtje branden en doe de deur op slot. Voor de feestdagen nog wat extra tips: laat een bewoonde indruk achter en laat buren een extra oogje in het zeil houden.’