Scheepvaart gestremd vanwege testen stormvloedkering Ramspol bij Kampen

Archieffoto Marco Westendorp

KAMPEN – Rijkswaterstaat sluit dinsdag 4 oktober 2022 de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. De proefsluiting is nodig om te testen of de stormvloedkering gereed is voor het stormseizoen dat loopt van 15 oktober tot 15 april 2022.

Het Ramsdiep en de Ramsgeul zijn dan gesloten, waardoor het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd is. Omvaren is mogelijk via het Zwolle-IJsselkanaal en de Spooldersluis.

De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Dit zorgt voor een korte onderbreking in de doorstroming en waarborgt daarmee de veiligheid van het achterland.

Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voeren onze specialisten een inspectie uit van het balgdoek. Ook meten zij de rek van het doek van de drie balgen.

Nieuw beslis- en besturingssysteem Ramspol

Afgelopen zomer is het beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol bij Kampen vervangen. De verouderde hard- en software kreeg na ruim 20 jaar een update. De nieuwe hard- en software is nodig voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. De nieuwe software is inmiddels uitgebreid getest en geïnstalleerd op de kering.

Rubberen balgdoek van stormvloedkering

Het rubberen balgdoek van de stormvloedkering gaat veel langer mee dan verwacht en is nog in dermate goede conditie dat dit voorlopig niet vervangen hoeft te worden. Om de kwaliteit van het doek in de gaten te houden, controleert Rijkswaterstaat het doek regelmatig op slijtage en veroudering.

Na 20 jaar is het balgdoek nog niet aan vervanging toe. De verwachting is dat deze nog ongeveer 15 jaar meegaat.

Balgstuw Ramspol

De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in haar soort. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienstdoet. De totale kering bestaat uit drie balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt.

Rijkswaterstaat heeft voor dit type balgstuw gekozen omdat ze anders zo’n 135 km aan dijken moesten ophogen. De kering is bovendien een stuk goedkoper én veiliger. Als er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem. Hierdoor heeft de scheepvaart vrije doorvaart.

Stormvloedkering Ramspol

De stormvloedkering Ramspol is 1 van de 6 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer.

Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP en een stromingsrichting landinwaarts, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermt zo het achterland.

Stremming scheepvaart

Het Ramsdiep en de Ramsgeul (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) zijn dinsdag 4 oktober van 06.00 tot 23.59 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting.

Omvaren is mogelijk via het Zwolle-IJsselkanaal en de Spooldersluis. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (Berichten aan de Scheepvaart en over de marifoon) geïnformeerd.

Sluiting zichtbaar op uitkijkpunten

Het sluiten van de kering is op eigen gelegenheid goed te zien vanaf een uitkijkpunt onder de zuidelijke kant van de Ramspolbrug, aan de Balgweg te Kampen. Hier staan ook picknicktafels. Aan de noordkant van de kering is de sluiting goed zichtbaar vanaf de dijk langs de Ramsgeul.

Parkeren is mogelijk onder de Ramspolbrug. Catering, sanitaire en regenvoorzieningen (zoals paraplu’s of schuilplaatsen) zijn niet aanwezig. Publiek heeft in verband met veiligheid zowel aan de noord- als de zuidkant geen toegang tot het terrein en gebouw van de Ramspolkering. De sluiting start rond 07.00 uur. De kering heeft vervolgens ongeveer 1 uur nodig om te sluiten.