Hoogwaterbrigade oefent sluiting mobiele waterkering in Kampen

KAMPEN – Woensdagavond vond de jaarlijkse oefening van het sluiten van de mobiele waterkering Kampen-Midden plaats. De Hoogwaterbrigade van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) traint dan met het opbouwen en afbreken van de mobiele waterkering.

Mobiele waterkering Kampen-Midden

Deze waterkering is in totaal zo’n twee kilometer lang. Over een afstand van ruim anderhalve kilometer is de oude stadsmuur van Kampen geschikt gemaakt om vanaf 2003 het water als een stenen dijk buiten de poort te houden. Op plaatsen waar straten en pleinen de historische stadsmuur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden op de IJssel worden afgesloten. Hiervoor werkt het waterschap samen met ruim 200 enthousiaste vrijwilligers. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade: helpende handen bij hoogwater.

Hefschuiven en schotbalken

In totaal telt de kering 84 mobiele elementen, samen goed voor zo’n 200 meter. Daarnaast plaatst de Hoogwaterbrigade tijdens hoogwater op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen om de ‘stadsmuurwaterkering’ geheel sluitend te maken.

Met de jaarlijkse oefening houdt het waterschap het draaiboek en de organisatie van het sluiten van de kering actueel en oefent de Hoogwaterbrigade met onder andere het opbouwen van waterkerende muren van aluminium schotbalken. Ook worden in diverse stegen hefschuiven handmatig omhoog gehesen en trainen de vrijwilligers met het aanbrengen van vloedplanken en afdichtplaten van ventilatieroosters en kelderruimtes.