Veroordelingen voor ontploffing Cobra 6 in woning Hengelo

Foto: Politie

HENGELO – De rechtbank Overijssel veroordeelt een 26-jarige man tot een gevangenisstraf van 5 jaar. De twee destijds minderjarige medeverdachten (nu 17 en 18 jaar) zijn veroordeeld tot respectievelijk een jeugddetentie van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, en een jeugddetentie van 8 maanden en de PIJ-maatregel.

De drie mannen gooiden een Cobra (vuurwerk) door de slaapkamerruit van een woning in Hengelo. De bom ontplofte vervolgens, waardoor de bewoonster zwaar gewond raakte. Naast de gevangenisstraffen en de jeugddetentie moeten ze ook nog een schadevergoeding betalen van 15.000 euro.

Lichtje in de slaapkamer

Op 22 november 2022 hoort het slachtoffer gerommel en ziet zij een lichtje in de slaapkamer. De vrouw gaat naar de slaapkamer en ziet daar een voorwerp. Ze pakt het op en op dat moment ontploft het in haar rechterhand. Door de ontploffing loopt de vrouw ernstig blijvend letsel op. Ze verliest haar duim, wijsvinger en middelvinger en loopt brandwonden op bij haar hoofd en hals.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De straf van de 17-jarige jongen valt lager uit, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis en de rechtbank is, met de deskundigen, van oordeel dat een intensieve en langdurige behandeling noodzakelijk is. Gelet op zijn problematiek en het feit dat hij zich eerder niet aan de voorwaarden heeft gehouden, legt de rechtbank een PIJ-maatregel op.

Enorme gevolgen

Door zo te handelen hebben de mannen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de vrouw. Ze hebben op geen enkele manier rekening gehouden met het gevaar dat hun handelen voor het slachtoffer hebben opgeleverd. Uit de ter terechtzitting voorgedragen slachtofferverklaring volgt dat de impact voor de vrouw enorm is. Niet alleen moet ze leren leven met een ernstige verminking van haar hand die haar in haar dagelijkse leven zeer beperkt, ook is ze angstig bij het horen van harde knallen. Ze heeft last van nachtmerries en slapeloze nachten. Daarnaast heeft het haar veel wantrouwen en verdriet opgeleverd. De mannen hebben met hun handelen bovendien levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel van de bewoners van de naast- en bovengelegen woningen veroorzaakt. Dit alles rekent de rechtbank de mannen zwaar aan.