Vee moet binnen blijven, verhoogde concentraties dioxine na brand bij Twence

Foto: Gemeente Hengelo

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft verhoogde waarden gemeten op de gewassen die groeien op maximaal 5 kilometer afstand onder de rook van Twence. Dat werd vanavond bekend. Deze verhoging is toe te kennen aan de brand die zondag en maandag woedde bij afvalverwerker Twence. De waarden zijn licht verhoogd; een fikse regenbui zou de waarden weer binnen de norm brengen. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

De waarden die het RIVM verder heeft gemeten (zogenoemde lucht- en veegmonsters) zijn niet afwijkend binnen de norm. Dat is een bevestiging van de metingen die al eerder naar buiten zijn gebracht.

Meten

Het RIVM heeft zondag 1 juli metingen verricht op verzoek van de brandweer. Er zijn lucht- veeg- en knipmonsters genomen. Deze laatste monsters van gras laten een afwijking zien van de norm. Er zijn verhoogde concentraties dioxine gemeten (3 tot 5 keer de maximaal toegestane waarde die vee binnen mag krijgen). Als de afstand tot Twence toeneemt, nemen de waarden af.

Geen vee buiten zetten

Het RIVM adviseert inwoners van het gebied in een straal van 5 kilometer ‘benedenwinds’ (zie kaart) om:

-Geen vee buiten te zetten
-Gewassen niet te oogsten
-Gewassen alleen te oogsten na een fikse regenbui of na minimaal een uur beregenen
-Gewassen die geoogst zijn terwijl ze niet zijn beregend af te voeren als afval
-De dieren in de stal te houden en ander voer te geven dan wat op het land staat
-Groenten en fruit uit de moestuinen alleen te gebruiken als ze goed zijn afgespoeld met water.

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) bemonstert de eieren en melk die van de bedrijven uit het 5 kilometer-gebied afkomt en spoort eieren en melk op als het al afgevoerd is. Op den duur wordt vlees afkomstig van de boerderijen ook bemonsterd.

Normaliseren

Inwoners met vragen kunnen zich melden via communicatie@hengelo.nl. Samen met de NVWA wordt antwoord gezocht op hun vragen.

Kwaliteit lucht

Eerdere metingen van Brandweer Twente hebben geen verhoogde waardes gemeten van gevaarlijke stoffen in de lucht. Door het neerdalen van de stoffen en de stapeling op de grond, worden nu dus wel verhoogde concentraties dioxine gemeten die afwasbaar zijn.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Foto: Gemeente Hengelo

Veelgestelde vragen na verhoogde waarden brand Twence

Wat is dioxine?

Dioxine is een giftige stof die ontstaat bij brand, voor meer informatie kunt u terecht op www.nvwa.nl. of www.rivm.nl.Open pagina in nieuw venster

Waarom komt de gemeente nu pas naar buiten met dit nieuws?

De onderzoeksresultaten van het RIVM zijn pas vanavond (vrijdagavond 6 juli) bekend geworden. Dat heeft te maken me de onderzoeksmethode die meerdere dagen nodig heeft; lucht meten gaat sneller dan gewas meten.

Hoe kan het dat de eerste onderzoeksrusultaten goed waren en nu opeens niet meer?

Dat heeft te maken met het neerslaan van stoffen op het gewas waardoor de concentraties veel hoger zijn dan in rook. In rook bleven de gevaarlijke stoffen onder de norm. Op het gewas overschrijden de concentraties de norm. Het zijn conclusies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar de gemeente geen invloed op heeft.

Ik heb rook ingeademd. Moet ik me nu zorgen maken?

Rook is altijd ongezond. De dioxine die nu op het gewas is terechtgekomen komt door langdurige neerslag vanuit de rookwolk. Om gevaar bij mensen te beperken, is geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren zo veel mogelijk dicht te houden tijdens de brand. Als u twijfelt of klachten hebt, neem dan contact op met uw huisarts.

Wat moet ik doen met mijn vee en dieren?

Als u binnen het gebied woont van de neerslag, dan moet u oppassen dat uw dieren van de gewassen eten. Immers, de dioxine zit op de gewassen. Bij het eten krijgen de dieren dit binnen. Geadviseerd wordt om vee binnen te houden, te wachten op een fikse regenbui of eventueel het land te beregenen.

Als ik niet beregen, wat gebeurt er dan. Kan ik dan het gewas nog gebruiken?

Als het gewas niet wordt beregend en er geen fikse regenbui komt, kunt u het gewas niet gebruiken voor verwerking. Als u het toch wilt oogsten, moet het worden vernietigd.

Wat wordt er gedaan om het op te lossen?

Dioxine spoelt van het gewas door (regen)water. Het is alleen schadelijk als het gewas met dioxine ongewassen wordt gegeten. Het is in die zin dus niet direct schadelijk voor de volksgezondheid en het wordt niet opgeruimd.

Kan ik nog groenten eten uit mijn moestuin?

Ja. Dioxine zit op het gewas en trekt er niet in. Als u groente en fruit goed wast, wordt het schoon en kunt u het eten.

Moet ik de melk of het vlees van mijn koeien laten vernietigen?

De NVWA controleert dierlijke producten die uit dit gebied komen en in de voedingsmiddelenketen worden gebracht. Als u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met de NVWA.

Ik woon verder dan 5 kilometer van de brand, kan ik zeker zijn dat bij mij geen verhoogde waarden zijn?

Buiten de 5 km afstand is niet gemeten, maar de verwachting is dat de waarden daar binnen de wettelijke normen vallen. Als u verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de NVWA

Wie is aansprakelijk voor dit incident?

De schade die is ontstaan kan worden verhaald bij Twence