Sein brand meester gegeven bij brand Twence in Hengelo

Foto: Brandweer Twente

Vanaf zaterdag 30 juni zijn de hulpdiensten in Twente actief geweest bij de zeer grote brand bij afvalverwerker Twence aan de Boldershoekweg in Hengelo. De brand in enorme berg met afval heeft dagenlang overlast veroorzaakt in de omgeving. Niet alleen in Twente, zelfs in onze buurtregio’s was de rook en stank waarneembaar.

Bij aankomst van de brandweer na de eerste melding op zaterdag 30 juni rond 23.00 uur werd al snel duidelijk dat veel materieel en water noodzakelijk was. Daarom is gelijk opgeschaald naar zeer grote brand en later naar een Grip 1. De brand woedde toen al in alle hevigheid en breidde zich snel uit. De rook die bij de brand vrijkwam trok richting Delden. Meetploegen van de brandweer zijn op pad gestuurd om continue de rook te monitoren en metingen te verrichten. Daarbij werden geen verhoogde concentratie gevaarlijke stoffen gemeten. Wel kwamen er klachten van stankoverlast. Gedurende de gehele nacht is man en macht gewerkt om de brand niet verder uit te laten breiden naar naastgelegen afvalbergen en het bedrijf zelf.

Inzet blushelikopter

Ondanks de inzet van het vele materieel en het vele water wat op de brand werd gebracht, werd de brand niet minder. Zoveel vuurlast was op deze manier niet door ons te bestrijden. In het holst van de nacht is daarom een hulpvraag uitgezet bij Defensie: de Fire Bucket Operations (FBO) werd gealarmeerd. FBO is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Luchtmacht, de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland en (VNOG) het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). In de loop van de ochtend op zondag 1 juli kwam een blushelikopter, een Chinook van Defensie, naar Twence om te helpen met de blussing. Later in de middag kwam een tweede Chinook. Naast de helikopterbemanning kwam er een FBO-team. Deze bestaat uit het Heli-Team Brandweer en het Mobile Air Operations Team (MAOT). Het Heli-Team Brandweer verzorgt de aansturing van de helikopter(s). Een hele operatie dus.

Rook- en stankoverlast

Een grote zorg was ook de rook en stank die de brand veroorzaakte. Bij daglicht op zondagochtend was goed waarneembaar hoeveel rook er vrijkwam en waar de rook naar toe trok. Gelukkig waaide het hard en werd de rook snel verdund. Echter de stank bleef zich benedenwinds over een groot gebied verspreiden. Zelfs in Deventer en Kampen was de vieze lucht waarneembaar. Dit zorgde voor veel overlast. Daarom waren de hulpdiensten erbij gebaat om de brand zo snel mogelijk te blussen. Daar was de inzet van de brandweer dan ook op gericht. Door gebruik te maken van diverse communicatiekanalen is zoveel mogelijk geprobeerd de inwoners van Twente en Overijssel hierover te informeren. De brandweer heeft continue metingen verricht in de rook en geen concentraties gevaarlijke stoffen gemeten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Naast de brandweer heeft ook het RIVM metingen verricht. De uitslagen van deze testen worden in de loop van de week verwacht.

Hard gewerkt en goede samenwerking

Door de hulpdiensten is de afgelopen dagen enorm hard gewerkt, de warme weersomstandigheden maakten het werk extra zwaar. Personeel van bijna alle brandweerkazernes uit Twente zijn 24 uur per dag in touw geweest om het incident te bestrijden. “Dit vraag veel veerkracht van onze organisatie. Er is zeer voortvarend samengewerkt met ander hulpdiensten en organisaties, waardoor we deze brand deskundig hebben aangepakt’, aldus Stephan Wevers, commandant Brandweer Twente. “Ik ben echt trots op wat onze mensen de afgelopen dagen aan inzet getoond hebben en daar wil ik iedereen graag voor bedanken. Ook dank richting onze collega’s van Defensie en onze buurtregio’s.”

Einde inzet brandweer

Ook maandag 2 juli is opnieuw gevlogen met twee Chinooks en zijn grote hoeveelheden water op het vuur gebracht. Deze inzet heeft duidelijk effect gehad op de brand. Argus, de drone van de brandweer, vloog ook over de brand om hotspots in kaart te brengen. Zo konden de blushelikopters gericht ingezet worden. De brandweer gaf omstreeks 20.30 uur het sein brand meester. De blussing van de brand wordt deze avond overgedragen aan Twence. Mocht het vuur opnieuw hevig oplaaien kan het zijn dat de brandweer opnieuw ingezet wordt.

Foto’s bewerkt: Via brandweer Twente