Burgemeester Hengelo sluit illegaal gokpand

HENGELO – Burgemeester Sander Schelberg heeft een pand aan de Slachthuisweg in Hengelo voor zes maanden gesloten. Dit op grond van de APV en de Gemeentewet naar aanleiding van (politie)onderzoeken in dit pand. Tijdens de laatste doorzoeking van het rechercheteam zijn meerdere goederen in beslag genomen. De sluiting van het pand gaat per direct in.

Allereerst deed de inrichting van het pand vermoeden dat het pand gebruikt werd als horecagelegenheid waar ook illegaal gegokt werd. Tijdens de doorzoeking van het pand door het rechercheteam zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen, documenten/administratie, geld en drugs. ‘Genoeg aanleiding om het pand te sluiten, vertelt burgemeester Sander Schelberg.

Meerdere strafbare feiten

In 2020 en 2021 zijn er al eerder (politie)controles geweest in het pand in verband met meerdere overtredingen. In 2020 werd er een controle uitgevoerd in verband met het niet naleven van de coronamaatregelen. In 2021 werd tijdens de controles illegale gokapparatuur in beslag genomen. Dit is meegenomen in het besluit, vertelt burgemeester Sander Schelberg: ‘Er zijn meer dan genoeg redenen om dit pand te sluiten. De activiteiten en verdenkingen zijn ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid en hebben een negatieve invloed op het woon- en leefklimaat.’

Ondermijning

In Hengelo werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, RIEC Oost Nederland en de Belastingdienst intensief samen om georganiseerde criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Het is veelal niet zichtbaar maar kan een ernstige bedreiging voor de rechtsorde betekenen. Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit bevat vaak geweld, bedreiging en intimidatie met als doel het verdienen van zoveel mogelijk geld. Bijvoorbeeld illegale hennepteelt, drugshandel, mensenhandel, gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting, bedreiging en intimidatie en illegaal gokken. Zo worden er in de drugsproductie en -handel enorme bedragen verdiend en zijn de belangen groot. Via intimidatie, omkoping en excessief geweld maken ze misbruik van legale logistieke en economische voorzieningen en financiële en juridische adviseurs. Illegaal gokken bijvoorbeeld gebeurt doorgaans in een besloten kring en op plekken waar weinig mensen komen. Dit is een risicovol fenomeen. Het kan leiden tot verslaving en gokschulden. Mensen worden hiermee kwetsbaar en kunnen gedwongen worden om andere klussen uit te voeren in bijvoorbeeld de drugshandel.