Veel boetes bij verkeerscontrole in Enschede, meeste boetes voor vasthouden mobiele telefoon

ENSCHEDE – Vandaag werd er door de politie Enschede, een verkeerscontrole georganiseerd. Deze verkeerscontrole heeft in heel Enschede Zuid plaats gevonden. De doelstelling van de controle lag bij het verbeteren van de verkeersveiligheid en het zichtbaar aanwezig zijn in de Zuid-wijken.

De focus lag hierbij op overtredingen in het kader van de wegenverkeerswet met als prioriteit “afleiding in het verkeer” (Denk hierbij aan telefoons in het verkeer). De resultaten van de controle liegen er niet om. In totaal werden en 90 processen-verbaal uitgeschreven voor uiteenlopende feiten. Een overzicht:

-50x voor het vasthouden van een mobiele telefoon op de fiets/in de auto;
-13x voor het niet dragen van een gordel;
-7x voor het niet dragen van een helm op een brommer/scooter;
-5x voor het niet op eerste vordering kunnen tonen van het rijbewijs;
-3x voor het rijden zonder rijbewijs;
-3x voor het niet op eerste vordering kunnen tonen van enig identiteitsbewijs;
-2x defect achterlicht/remlicht;
-2x voor het overschrijden van de maximaal toegestane snelheid binnen de bebouwde kom (waarvan 1 met een overschrijding van 70km/u);
-2x invordering rijbewijs vanwege gevaar en/of hinder veroorzaken op de openbare weg;
-1x voor het rijden met een verlopen rijbewijs;
-1x rijden op de busbaan met een personenauto;
-1x niet verlenen van voorrang;
-1x rijden op het fietspad.

“Door meerdere agenten werd opgemerkt dat veel jonge kinderen, veelal onder de 13 jaar, al meerdere strafbare feiten pleegden in het verkeer. Veel geziene feiten waren het vast houden van de telefoon op de fiets en het op een elektrische step deelnemen aan het verkeer (zonder dat deze een verzekering heeft of een kentekenplaat bezit). Voor nu is er met deze jeugdigen veelal een waarschuwend gesprek gevoerd. Wij willen hierbij wel een beroep doen op alle ouders, ga dit gesprek aan met je kind! Je bent als ouder verantwoordelijk”, aldus de politie.