Panden doorzocht in onder meer Enschede in onderzoek naar miljoenenfraude in autobranche

Foto: FIOD

ENSCHEDE – Op 14 en 19 juni heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek veertien woningen en bedrijfspanden doorzocht in onder andere Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Nijkerk.

Op vier locaties in Duitsland zijn op verzoek van de FIOD eveneens doorzoekingen verricht. Tijdens deze doorzoekingen is onder andere beslag gelegd op 34 auto’s, meer dan 900.000 euro in contanten, diverse vermogensobjecten en administraties. Het betreft een onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche. Op hetzelfde moment werden meer dan 400 doorzoekingen verricht in onder andere Portugal, Duitsland en Frankrijk. Deze doorzoekingen maakten onderdeel uit van het onderzoektabblad van het Europees Openbaar Ministerie naar internationale criminele organisaties die vermoedelijk grensoverschrijdende btw-fraude plegen.

Het Nederlands onderzoek richt zich op een vermoedelijke omzetbelastingfraude door autobedrijven. Deze autobedrijven zouden auto’s transformeren van btw-auto’s naar marge-auto’s, waardoor mogelijk te weinig omzetbelasting is afgedragen. Het belastingnadeel wordt geschat op minimaal 6.000.000 euro. De verdenking is dat bij deze fraude gebruik is gemaakt van valse (inkoop)facturen. Het transformeren van btw-auto’s naar marge auto’s brengt met zich mee dat auto’s tegen een lagere marktprijs kunnen worden verkocht; dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie. Bij een btw-auto dient immers over de hele verkoopprijs omzetbelasting te worden betaald, terwijl bij een marge-auto slechts btw hoeft te worden betaald over het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs.

Gezien het karakter en de omvang van deze fraude is er niet enkel sprake van een verdenking van btw-fraude en valsheid in geschrift, maar ook van misdaad in georganiseerd verband.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie.