Criminaliteitscijfers Deventer verder gedaald

Deventer – De criminaliteitscijfers zijn in 2017 verder gedaald. Vooral het aantal woninginbraken en auto/fietsen diefstallen daalden sterk. Ook qua veiligheidsgevoel doet Deventer het goed. Inwoners geven gemiddeld een 7.4 voor hun veiligheidsgevoel, hoger dan het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage veiligheid 2018 die het college van burgemeester en wethouder heeft vastgesteld.

Aantal woninginbraken opnieuw gedaald

Het aantal (pogingen tot) woninginbraken daalde naar 371 inbraken, dat is inclusief inbraken in schuurtjes (105). Enkele jaren gelden waren dat er nog 660. Burgemeester Heidema: “Een woninginbraak heeft grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Ik ben blij dat we dit aantal verder weten terug te dringen.” De aanpak van veelplegers is hierbij effectief.

Geen roadblock

Het college kiest niet voor roadblocks bij evenementen. Tenzij er concrete dreigingssignalen zijn en de politie die maatregel adviseert. Toezicht op naleving van de voorwaarden bij evenementen, zeker als het gaat om veiligheid wil het college aanscherpen.

Het aantal aanhoudingen in de horeca is met ruim 10% afgenomen tot 196. Het loslaten van het sluitingsuur heeft een positief effect gehad.

Voetbal gerelateerde inzet

Het aantal uren politie-inzet van de politie bij Go Ahead Eagles nam in 2017 toe van 3676 tot 4146. De wedstrijd tegen PEC Zwolle was daarbij een uitschieter. Het aantal stadionverboden nam met 12 af tot 28.

Minder hennepkwekerijen opgerold

Er bestaat geen goed beeld van handel en gebruik van drugs. Het aantal opgerolde hennepkwekerijen neemt wel af. In 2017 waren dat er 26. Daar staat tegen over dat de kwekerijen groter worden, steeds professioneler en moeilijker op te sporen.

Zorg gerelateerde overlast neemt toe

Binnen het veiligheidsbeleid is de afstemming met zorg een speerpunt. De zorg gerelateerde overlast neemt toe. Van 149 gevallen in 2014 tot 215 in 2017. Het aantal meldingen van huiselijk geweld daalde daarentegen naar 367. Ook het aantal huisverboden is gedaald naar 11 (van 26).

Veel minder jeugdoverlast

Bijzonder positief is dat de goede samenwerking met alle partners op het gebied van jeugd er toe heeft geleid dat het aantal overlastmeldingen fors is afgenomen. In 2017 waren dat er 505 tegen 594 het jaar daarvoor.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*