Burgemeester Almelo stelt voorwaarden aan boeren manifestatie bij stadhuis

ALMELO Р Actievoerders hebben een samenkomst aangekondigd op maandagochtend 1 augustus 2022 vanaf 10.00 uur bij het stadhuis in Almelo. Boeren en sympathisanten van de boeren willen bij de omstreden omgekeerde vlag aan de kade voor het stadhuis boerenproducten uitdelen. De gemeente bepaalde vorige week dat de omgekeerde vlag met de leus voor het stadhuis weg moet omdat het geen kunstwerk is maar een politiek statement. De makers kregen na een overleg uitstel tot maandag 1 augustus om de beschildering weg te halen, anders doet de gemeente dat.

In een statement geeft de gemeente Almelo het volgende aan:

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo hecht aan vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren.

Het is tegelijk van belang dat de manifestatie veilig verloopt. Vandaar dat de burgemeester in afstemming met politie en het Openbaar Ministerie vooraf voorwaarden koppelt aan de manifestatie om deze zo verantwoord mogelijk te laten verlopen voor actievoerders, bewoners, ondernemers en bezoekers van Almelo.

De gemeente heeft geen formele aanvraag voor de manifestatie ontvangen. Hoewel die vereiste kennisgeving niet is gedaan kan de manifestatie toch doorgang vinden. Wel stelt burgemeester Gerritsen voorwaarden, omdat ervaringen elders in het land geleerd hebben dat eerdere acties leidden tot onder meer verkeersproblemen en wanordelijkheden.

De gemeente acht het van groot belang dat de omgeving van het stadhuis bereikbaar blijft, zowel voor maatschappelijke dienstverlening (onder meer stadhuis en rechtbank) als eventuele hulpverlening (politie, brandweer en ambulance) maar ook de bereikbaarheid van de appartementen voor bewoners aan de nabijgelegen Joke Smitstraat.

Voorwaarden

Voor een ordelijk en veilig verloop heeft burgemeester Gerritsen aan deze demonstratie voorschriften en beperkingen verbonden. Er is een plek aangewezen aan de Haven Noordzijde waar de manifestatie mag plaatsvinden. Zo mag de manifestatie tot het middaguur duren. Het maximum aantal deelnemers bij de manifestatie is bepaald op 500. Het is de actievoerders daarnaast niet toegestaan wegen, kruisingen of splitsingen of in- en uitgangen van omliggende woningen of gebouwen te versperren of te blokkeren. De politie ziet tijdens de actie toe op naleving van de voorschriften.

Wom-besluit

Het volledige wom-besluit (wet openbare manifestaties) met alle door de burgemeester aan de manifestatie gestelde voorschriften en beperkingen kunt u hier downloaden. Actievoerders ontvangen maandag een brief waarin de voorwaarden vermeld staan waaronder zij van hun recht gebruik mogen maken. De gemeente verwacht van de actievoerders dat zij alles in het werk stellen om de demonstratie ordelijk en voor eenieder veilig te laten verlopen. Daarvoor zijn de deelnemers zelf mede verantwoordelijk. Het overtreden van de voorschriften en beperkingen van dit besluit is strafbaar.