Bodycams voor Almelose BOA’s om veiligheid te vergroten

Foto: Gemeente Almelo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ALMELO – De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Almelo krijgen het komende half jaar als proef een bodycam. De bodycam is een kleine camera die de BOA’s zichtbaar op hun uniform dragen. Evaluatie van de proef moet duidelijk maken of bodycams een toegevoegde en preventieve waarde hebben en of BOA’s zich veiliger voelen.

BOA’s krijgen in hun werk steeds vaker te maken met verbaal en soms ook fysiek geweld. Om erachter te komen of het dragen van een bodycam een effectief middel is om agressief gedrag te verminderen, werken de BOA’s vanaf juni tot december dit jaar met een bodycam. “De veiligheid van onze mensen staat voorop”, benadrukt burgemeester Arjen Gerritsen. “We zien dat er een verschuiving plaatsvindt van de werkzaamheden. Steeds vaker komen boa’s terecht in situaties die spanningen kunnen opleveren.”

Preventieve werking

Naast veiligheid is de verwachting dat de bodycams ook een preventieve werking hebben als de situatie uit de hand dreigt te lopen. Gerritsen: “Als uit de evaluatie van de proef blijkt dat de bodycam de veiligheid van BOA’s verbetert en preventief werkt, dan kunnen we besluiten deze camera’s toe te voegen aan de standaard BOA-uitrusting.”

Regels

BOA’s kunnen met de bodycam beeld en geluid registreren tijdens hun werk. Er zijn natuurlijk regels bij het gebruiken van bodycams. Een BOA bepaalt zelf wanneer hij of zij de camera aanzet. De BOA maakt altijd aan anderen bekend dat de camera wordt aangezet. De beelden worden gebruikt als bewijsmateriaal, bij de behandeling van klachten, de opsporing of vervolging van strafbare feiten en op verzoek van de BOA voor evaluatie van eigen handelingen. Bij het gebruik van de bodycam moet namelijk aan de eisen van de AVG worden voldaan. Bij de proef hanteert Almelo de landelijke regels die aangeven wanneer er wordt opgenomen, hoe de camerabeelden bewaard worden, hoe lang, wie de camerabeelden mag uitlezen en onder welke voorwaarden.